Sertai - 2/5
Klik untuk kembali ke Laman Utama

Ibadah Korban - Sertai Sekarang

 Maklumat untuk Dihubungi
 Sekiranya anda pernah mengisi borang, sila masukkan no kad pengenalan anda.
 No Kad Pengenalan
 /Lain-lain Pengenalan Diri
 /Pasport :
contoh: 750101141414 (tanpa '-')
 
   
 atau isikan maklumat di bawah ini
   
   
 Nama : 
 No Kad Pengenalan :  contoh: 750101141414 (tanpa '-')
 Alamat E-mel :  contoh: email@alameenserve.com
 Alamat : 
 
 Poskod :
 Bandar :
 Negara :
 Negeri :
 Daerah :
 Telefon Bimbit : 

contoh: 0134434343

 Telefon Bimbit 2 : 

contoh: 0123456789

 Telefon : 

contoh: 0344343439

 Telefon 2 : 

contoh: 0556789000

 Faks (jika ada) :  contoh: 0341491414


Saya seperti nama dan alamat di atas mewakilkan perlaksanaan Korban di Kemboja kepada Pengerusi Program Korban Eidul Adha dan Aqiqah di Kemboja untuk nama-nama berikut:
 

 Maklumat Peserta

Bilangan Peserta :

Program :

Korban

1 Bahagian Lembu : RM 350.00 / 1 Ekor Kambing : RM 580.00

 

1

Nama Peserta Jumlah RM
Bil ekor/bhg
Jenis ternakan  

 

2

Nama Peserta Jumlah RM
Bil ekor/bhg
Jenis ternakan  

 

3

Nama Peserta Jumlah RM
Bil ekor/bhg
Jenis ternakan  

 

4

Nama Peserta Jumlah RM
Bil ekor/bhg
Jenis ternakan  

 

5

Nama Peserta Jumlah RM
Bil ekor/bhg
Jenis ternakan  

 

6

Nama Peserta Jumlah RM
Bil ekor/bhg
Jenis ternakan  

 

7

Nama Peserta Jumlah RM
Bil ekor/bhg
Jenis ternakan  

 

 

Jumlah Keseluruhan RM :

Bilangan ekor/bhg :

 

bahagian Lembu
ekor Kambing