Saya dan keluarga sudah menyertai program korban di Kemboja melebihi dari 12 tahun. Saya turut serta menyaksikan perlaksanaan korban pada tahun 1439H meyakinkan saya untuk terus menyertai program anjuran Al-Ameen ini pada tahun-tahun akan datang. Agihan daging korban diagihkan kepada masyarakat di sana yang memang kebanyakkannya fakir miskin.

Sheikh Ali Abod
Search