Selain daripada didedahkan kepada pengalaman hidup masyarakat muslim Kemboja yang merupakan minoriti dan kebanyakkannya serba kekurangan, kami berpeluang untuk bergaul dengan penduduk kampung yang melayan dengan baik. Peluang untuk berinfak dan melaksanakan ibadah korban ditempat yang betul-betul memerlukan adalah satu anugerah Allah swt yang sangat berharga

Tun Abd Majid & Rahimah Hassan
Search