Program korban dan aqiqah ini banyak membantu umat Islam di Kemboja terutamanya dari sudut hubungan silaturrahim, pendidikan dan keperluan asas kehidupan. Kami amat bersyukur atas segala keperihatinan umat Islam di seluruh negara dalam usaha membantu umat Islam di sini.

Ustaz Haji Sabri Kasim
Search